Serigrafi Tinerleri

SERİGRAFİ TİNERLERİ

Serigrafi sistemiyle yapılan baskılarda kullanılan mürekkeplerdir. Baskıda kullanılacak olan eleğin özelliğine göre mürekkebin viskozitesi, inceltici solventler yardımıyla ayarlanır. Plastik materyallerin yanı sıra, metal, cam, suni deri, kumaş ve kâğıt gibi farklı materyaller üzerine baskı yapabilecek özellikte ve sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlilikte serigraf mürekkepleri bulunmaktadır. Bu mürekkepler, grafik, afiş, reklam panoları, billboard, totem, promosyon malzemeleri gibi pek çok ürün baskısında kullanılmaktadır.

Mobil görünümde tablonun tamamını görüntülemek için lütfen tabloyu sağa kaydırınız.
120 numara ipek elek ile baskı seviyesine getirmek için yaklaşık %10-20 oranında inceltici kullanılır. Bu oran elek numarasına göre değişmektedir. Kullanılacak tiner tipi mürekkebin yapısına ve baskı şartlarına göre belirlenir.
Solvent Bazlı UV Su Bazlı
MX SERİ SE SERİ SF SERİ US SERİ SS SERİ  
HIZLI TİNER MX-7925 SE-9925     SS-9925 Hızlandırıcı Tiner çok hızlı otomatik makinalarda ve soğuk ortamlarda kurumanın istenen süreden daha uzun sürdüğü durumlarda kullanılabilir.
NORMAL TİNER MX-7935 SE-9935       Normal şartlar için Normal Tiner kullanılmalıdır.
YAVAŞLATICI TİNER MX-7945 SE-9945     SS-9945 Çok sıcak havalarda Yavaşlatıcı Tiner gerekebilir.
PİSTOLE TİNERİ MX-7955 SE-9955       Pistole uygulamaları için Pistole Tineri kullanılır.
TİNER     SF-9900 US-9900   SF seri için ağırlıkça 2 birim mürekkep/1 birim sertleştirici(SF0421) karıştırılır, karışımın eleğe göre viskozitesi SF-9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır.
US seri baskıya uygun bir viskozite özellikliğine sahiptir. Eleğe göre viskozitesi US-9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır.
ELEK TEMİZLEME SOLVENTİ MX-7909 SE-9909       Baskı sonrası eleğin tam temizliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Baskıdan sonra kalıba zarar vermeden eleğin hızlı ve etikin temizliğinin sağlaması amacıyla direk solvent olarak eleğe dökülerek ya da bir bez parçası yardımıyla kullanılır.
KALIP AÇICI   SE-9903       Baskı kalıplarında, emülsiyon artıklarının temizlenmesi için temizleme solventidir. Kalıbın tekrar kullanımı için emülsiyon sökme işlemi sonrasında kalıpta bir önceki baskı işinden kalan ve yapılan yeni kalıbın bozulmasına sebep olan emülsiyon kalıntılarının silinmesi için kullanılır.
GÖLGE SİLİCİ   SE-9904       Kalıptaki mürekkep kalıntılarının temizlenmesi için temizleme solventidir. Baskı sırasında yada sonrasında kalıpta kalan, baskı gölgesi olarak adlandırılan ve tıkanmalara sebep olan mürekkep kalıntılarının silinmesi için kullanılır.Kalıpta gölge oluşması elek temizliğini doğru tinerle veya gerekli şekilde yapılmamış olmasından ya da kalıbın emülsiyonu ile kullanılan mürekkebin uyumsuz olmasından kaynaklanmaktadır
SELÜLOZİK TİNER FM-9900     Serigrafi baskıda elek temizliği ve diğer temizlik işlemleri için kullanılması önerilir. Selülozik tinerler serigrafi mürekkepleri ile karıştırılmaması gereken yapıda tinerlerdir.
Yorum ve Görüşleriniz